Bolincentrets klimatfestival 2017

Bolincentrets klimatfestival!

ladda ner flyern

Vad är klimatförändringar och vad kan vi göra åt dem? Klimatfrågan är allvarlig men långt ifrån nattsvart och vi är många som är engagerade i att förstå och lösa problemen. Bolincentret för klimatforskning bjuder därför tillsammans med Vetenskapens Hus in till festival med aktiviteter, föreläsningar och medborgarvetenskap.

Varför en klimatfestival?
Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir värre och torkan kraftigare – klimatfrågan har länge handlat om katastrofer och hot. Många får ångest av att höra nyheterna. Visst är det allvarligt, men de goda nyheterna blir fler och fler: 132 länder har godkänt klimatavtalet COP21 som förhandlades fram i Paris 2015, det nu är billigare att investera i förnyelsebar energi än i fossila bränslen, och vanliga människor har insett att de genom aktiva val kan bidra till en bättre värld.
olincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus har under ett par år arrangerat Bolinveckan för unga. Vi vill nu erbjuda fler möjligheten att träffa klimatforskare och under lekfulla former lära sig vad vi vet om klimatförändringarna och vad vi kan gör åt dem. Bolincentrets klimatfestival kommer att återkomma varje år.

Bolincentret för klimatforskning
Bolincentret för klimatforskning en är en paraplyorganisation för mer än 300 personer som forskar inom områden kopplade till jordens klimat. Det bildades av Stockholms universitet, KTH och SMHI och är namngivet efter professor Bert Bolin som var en föregångare inom klimatforskning och grundare av FN:s klimatpanel IPCC.
Bolincentrets mål är att forska och sprida kunskap om jordens naturliga klimat och klimatvariationer, processer som påverkar klimatet, klimatmodelleringar, mänsklig påverkan på klimatet och klimatets påverkan på ekosystem, biodiversitet och människors villkor samt hur samhället kan minska de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. www.bolin.su.se

Vetenskapens Hus
Vi ger ungdomar i grundskolan och gymnasiet möjlighet att utföra laborationer och exkursioner under handledning av studenter, doktorander och forskare. Lärare inspirerar vi genom att erbjuda ämnesfördjupande och didaktiska fortbildningar. Vi har ett nära samarbete med våra två huvudmän Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. www.vetenskapenshus.se

Anmälan och praktikaliteter för besökarre
Anmälan till klimatfestivalens aktiviteter och föredrag sker HÄR (för allt utom Bert Bolinföreläsningen om klimatforskning).
Anmälan till Bert Bolinföreläsningen sker via länk på http://www.science.su.se. Skolklasser anmäls av lärare.
Medhavd matsäck kan ätas inomhus. Avsätt gärna mycket tid till att undersöka allt på aktivitetstorget!

Aktivitetstorg för grundskoleelever, gymnasieungdomar, lärare och allmänhet
Fingra på klimatanknutna utställningar från en mängd olika organisationer
Datum:
15, 16 och 17 maj 2017

Tid & plats: 8.30–19.30 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet


Utställare

Bolincentret för klimatforskning
Fråga jourhavande klimatforskare, knep&knåp med klimatanknytning och bildspel om Bolincentrets forskning.

Fågelkalendern – en del av Naturens kalender
Medborgarforskning bevakar klimatförändringarnas effekter på fåglar, blommor och bin.

Naturvårdsverket
Presentation av boken En varmare värld som sammanfattar dagens kunskap om klimatförändringarna, deras orsaker och deras följder för samhälle och miljö.

PUSH Sverige
Platformen för unga som samarbetar för hållbarhet.

SMHI:s klimatportal
Klimatmodellering.

Stockholms stad: Miljöförvaltningen
Få böckerna Klimatsmart mat och Klimatsmart hem som är fulla av tips om vad man kan göra själv för klimatet. Testa hur klimatsmart du är och prova på en energigenererande cykel.

Stockholms universitet: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Fototuställning om hur klimatet påverkar ekologiska system

Stockholms universitet – Institutionen för geologiska vetenskaper
Visning av klimatarkiv från iskärnor, havssediment och torvmossar.

Stockholms universitet – Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Hur mycket koldioxid krävs för att tillverka dina kläder? Här får du veta!

Stockholms universitet – Institutionen för naturgeografi
Visning av klimatarkiv från iskärnor och trädringar. Serier om permafrostforskning.

Stockholms universitet – Naturvetenskapliga fakulteten
Information om naturvetenskapliga utbildningar vid Stockholms universitet.

Stockholms universitet – Östersjöcentrum
Visning av havet.nu och utdelning av tidningen Havsutsikt.

SWERUS-C3
Fotoutställning från expeditionen SWERUS-C3:s resa med isbrytaren Oden till Arktis.

Unga Forskare
Var med i Utställningen Unga Forskare – Sveriges största tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Vetenskapens Hus
Hands-on-aktiviteter med en 3D-skivare som gör saker av majsstärkelse, häftiga solceller och vindkrafverk.

Ladda ner >> inbjudan till dig som vill vara med som utställare  

 

Anmälan: behövs inte till Aktivitetstorget

Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus

Aktiviteter för högstadieelever och mellanstadieelever
Få en introduktion till klimatvetenskap med hjälp av en digital glob, gör experiment och bidra med dina egna tankar och idéer om hur vi ska kunna vända trenden.
Datum: 15, 16 och 17 maj 2017
Tid & plats: 9–11, 10–12, 13–15, 14–16 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Klimatforskningen i dag
Vad är klimat? Vad är klimatförändringar? Hur kan man mäta klimatförändringar? Besöket inleds med att forskare visaliserar av klimatforskningen med hjälp av en digital glob.

Sura hav och aktuell forskning
En aktivitet där man själv får visa att ett överskott av koldioxid i atmosfären gör haven surare. De stackars korallerna och snäckorna mår inte bra av detta, men forskare vid Bolincentre har hittat på ett annat experiment som kanske kan rädda haven.

Maten och klimatet
Hur vi kan odla mat på klimatsmarta sätt? Vi går ut till stadsodlingen vid Stockholms universitet och diskuterar om man t.ex. verkligen behöver slänga blasten till rödbetorna. Detta följs upp med en aktivitet där man får testa sig fram till en klimatsmart måltid.

Hur kan vi nå ett lägre koldioxidmål? Påverka!
Forskare behöver hjälp med tips om hur man kan nå ett mål där mindre koldioxid släpps ut. Kom med förslag på global-, regional- och personnivå. En introduktionsfilm kommer att skickas ut i förväg så att svaren kan förberedas på hemmaplan. Resultaten kommer att redovisas på konferensen Expert Workshop on Achieving a CO2-Neutral Society.

 

Anmälan: hittar du HÄR

Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus

Populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet
Lyssna på pedagogiska klimatforskare som berättar om t.ex. klimatkonflikter och forskande sälar
Datum: 15, 16 och 17 maj 2017
Tid & plats: 10–11, 11–12, 13–14, 18–19, 19.30–20.30 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Dagföreläsningar
Måndag den 15 maj
10.00–11.00
Där inlandsisen möter havet | Nina Kirchner
11.00–12.00
Vårtecken blir medborgarforskning: Fåglar, blommor och bin | Cecilia Kullberg & Kjell Bolmgren
13.00–14.00
Extrema väder | Zahra Kalantari

Tisdag den 16 maj
10.00–11.00
Effekter på biodiversitet när klimatet förändras | Sara Cousins
11.00–12.00
Snowball Earth – om en extrem klimathändelse | Alasdair Skelton
13.00–14.00
Havsforskning med hjälp av sälar | Fabien Roquet

Onsdag den 17 maj
10.00–11.00
Permafrosten tinar! Vad händer när marken inte längre är frusen? | Ylva Sjöberg
11.00–12.00
Klimat och konflikter | Arvid Bring
13.00–14.00
Myrar, mygg och klimatarkiv | Malin Kylander

Kvällsföreläsningar och debatter
Måndag den 15 maj
18.00–19.00
Jordens klimat genom geologisk historia | Alasdair Skelton
19.30–20.30
Den pågående klimatförändringen | Nina Kirchner

Tisdag den 16 maj
18.00–19.00
Europas försurningsproblem på god väg att lösas! | Henning Rodhe
19.30–20.30
Koldioxidlagring i berggrunden | Gabrielle Stockmann

Onsdag den 17 maj
18.00–20.30
Challenges in communicating science: Lessons from Arctic research
Introduktion och sedan samtal mellan Thomas Cronin (US Geological Survey) och Nina Kirchner (Bolincentret)

 

Anmälan: hittar du HÄR

Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus 

Populärvetenskaplig föreläsning för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet
Lyssna till Dr. Thomas Cronin från USA, Bert Bolins klimatföreläsare 2017 (engelska)
Datum: 18 maj 2017
Tid & plats: 14–15 i Aula Magna, Stockholms universitet

Bert Bolins klimatföreläsare
Bert Bolins klimatföreläsare är en utmärkelse som tilldelas en klimatforskare som är både internationellt framstående och bra på att berätta om sin forskning. Årets föreläsare bjuds till Stockholms universitet för att ge gymnasiestudenter, lärare och allmänheten möjlighet att ta del av aktuell internationell klimatforskning.
Bert Bolins klimatföreläsare är en pris instiftat till minnet av professor Bert Bolin, meteorolog och klimatforskare vid Stockholms universitet. Bolin var en föregångare inom både väderprognoser och klimatforskning. Han var också en av initiativtagarna till FN:s klimatpanel IPCC och verkade som dess första ordförande i 11 års tid. IPCC levererar de rapporter som ligger till grund för internationella överenskommelser som t.ex. Paris-avtalet COP21 och organisationen tilldelades Nobels fredspris år 2007.

Bert Bolins klimatföreläsare 2017
Dr. Thomas Cronin är forskare vid US Geological Survey i USA. I över 40 år har han forskat om hur klimatet varierat under jordens historia, havsnivåhöjningar och havsnära ekosystem. Cronin har också varit Vita Husets vetenskaplige rådgivare under president Bill Clinton.


Biological response to climate change: What would Bolin say?
Over geological history, large-scale climate changes have subjected species and ecosystems to numerous challenges from variability in temperature, sea level, pH, and biogeochemical at scales unknown in human history.The lecture will deal with Geology’s record of biological response to climate change and explain how it provides unique, underappreciated and often misunderstood insights into today’s biological systems.

Information och anmälan: www.science.su.se
Välkomna önskar Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet

Stockholm International Water Institute:s workshop om klimat och vatten för lärare
Få bättre koll på klimatets och vattnets roll på jorden och påverka morgondagens skolmaterial
Datum: 15 maj 2017
Tid & plats: 13–15 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Om workshopen
Hur lär du ut klimatförändringar, fattigdomsfrågor och människors rätt till vatten i skolan? Vill du få bättre koll på vattnets roll och påverka morgondagens skolmaterial? Välkommen till en workshop för att lära dig mer och dela med dig av dina erfarenheter av undervisning om hållbarhetsmålen.

Om Stockholm International Water Institute
Se www.siwi.org 

 

Anmälan: hittar du HÄR

Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus 

   

Frågor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus

ladda ner flyern

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.