Article in Dagens Nyheter about Stockholm city's air polution

Med Hjälp av satelliter ska nu miljöforskarna Paul Glantz (ACES/Bolin Centre) och Christer Johansson från Stockholms universitet påbörja ett nytt projekt för att kartlägga hur avlägsna källor av aerosolpartiklar påverkar staden.

Läs artikeln

 

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.