Bolin Centre for Climate Research

  1. You are here:
  2. Start
  3. Bolin Centre
Bild: Vetenskapsradion Klotet

35 år av missade klimatmål

Mycket snack och lite verkstad medan utsläppen ökat och klimatförsenarna fått råda.

On contributing to landmark IPCC report:

“The more involved you are, the more you learn, the better a researcher you become”

Photo: Joakim Romson

Measurements reveal the impact of air pollution on climate and health in southern Asia

Researchers from the Department of Environmental Science are involved in the operation of two strategically placed measurement stations in the Maldives and Bangladesh, which capture air pollutants that affect people’s health and the climate. These pollutants come from diverse sources across the Indian subcontinent, which the research is seeking to pinpoint.

Klimatforskaren Thorsten Mauritsen

Klimatexperten om IPCC: ”Det är hårt arbete men väldigt givande”

FN:s klimatpanel IPCC ger med jämna mellanrum ut en rapport som sammanfattar det vetenskapliga kunskapsläget om klimatförändringar. Arbetet görs med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter från hela världen. Thorsten Mauritsen, klimatforskare vid Stockholms universitet, är en av de forskare som arbetat med tidigare rapporter.

Nina Kirchner i Tarfala står ute på fjället

Nina Kirchner – glaciologist in battle against time

Tarfala research station is one of the world's most beautiful workplaces, but also one of the most challenging. Nina Kirchner, new director of Tarfala, recently returned from the spring fieldwork season. Now, the next phase will begin, in which the research data is analysed.

Map of the target area for the expedition ARTofMELT Oden is placed north east of Greenland.

ARTofMELT2023 expedition will study the arrival of summer in the Arctic

The fast-changing Arctic climate is determined by a balance between heat imported from the south, most of it in the atmosphere, and energy lost to space by radiation at the top of the Arctic atmosphere. In May the expedition ARTofMELT2023 ...

Filterprovtagare som används i forskningen.

Källorna till förorenade artiklar över Indiska oceanen skiljer sig mellan vinter och sommar

Att avslöja källorna till stora luftföroreningar, som Asiens så kallade bruna moln, är viktigt för att förstå deras inverkan på klimatet. En ny studie av forskare vid Institutionen för miljövetenskap publicerad i PNAS visar att källorna till bruna moln som hittas över Indiska oceanen skiljer sig mellan vinter och sommar. Detta fynd kan ha konsekvenser för monsunuppbyggnaden såväl som ekosystem och jordbruk.