17 Dec MISU Guest Seminar | Abhay Devasthale
19 Dec ACES Seminar | Gan Zhang
19 Dec ZOOTIS Guest lecture | Katja Räsänen
15 Jan Baltic Breakfast | Är försurning ett hot mot Östersjön?
15 Jan KVA | Kampen mellan havet och Grönlandsisen i ett varmare klimat
20 Jan KVA | Innovationskritiska metaller och kritiska råvaror – nytta eller problem för samhället
28 Jan Seminar about Data Management Plans
4 Feb RA8-workshop at Tovetorp February 4–5, 2019
5 Feb RA8-workshop at Tovetorp February 4–5, 2019
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.