Bolincentret fokuserar på att öka och sprida kunskapen om jordens naturliga klimatsystem, klimatvariationer, klimatpåverkande processer, klimatmodellering, mänsklig påverkan på klimatet och klimatets påverkan på ekosystem, biodiversitet och mänskliga levnadsvillkor, samt hur samhället kan minimera negativ klimatpåverkan.

Centret bildades 2006 av Stockholms universitet. 2010 anslöts Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Bolincentret för klimatforskning är namngivet efter professor Bert Bolin vid Stockholms universitet, som var en framstående forskare inom klimatforskningen, specifikt om kolcykeln, och en av grundarna av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC tilldelades Nobels fredspris 2007.

Forskningen är strukturerad i multi-disciplinära forskningsområden:

 
Bolincentrets struktur

Forskningsområdena är centrets kärna. En klimatforskarskola, klimatmodellering och databashantering är aktiviteter som spänner över hela centret. Bolincentrets direktorat koordinerar aktiviteter och rapporterar till Bolincentrets styrelse samt inhämtar råd och vägledning från ett internt och ett externt vetenskapligt råd.

Organisationer inom Bolincentret

Bolincentret för klimatforskning är ett samarbete mellan Stockholms universitets Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Institutionen för miljövetenskap, Institutionen för geologiska vetenskaper, Meteorologiska institutionen, Institutionen för naturgeografi, Zoologiska institutionen, samt FLOW External link icon vid KTH och Rossby centret External link icon vid SMHI.

Bolin Centre structure