Webbinariet sänds direkt på su.se/ostersjocentrum/balticbreakfast och går också att se i efterhand. Ingen anmälan behövs.

Blue banner with stockholms university logo and Baltic sea centre

Ejder och alfågel hör till gruppen dykänder, som huvudsakligen livnär sig på musslor. Just dessa Östersjöns karaktärsfåglar har minskat kraftigt i antal de senaste decennierna. Under perioden 1990 till 2009 mer än halverades antalet övervintrande alfågel, ejder, svärta och sjöorre i Östersjön, från 7 miljoner fåglar till mindre än 3 miljoner. Alfågel och ejder har sedan dess fortsatt att minska. Alfågeln är nu klassad som globalt sårbar på IUCNs rödlista och ejdern är klassad som nära hotad på global skala. Även gråtruten och silltruten minskar i antal. Våra inbjudna sjöfågelexperter kommer att diskutera de olika orsakerna bakom nedgången och vad man kan göra åt dem.

Vi får också inblick i hur det går för en annan sjöfågelart, nämligen sillgrisslan. Det har i många år bedrivits forskning på just dessa fåglar på Stora Karlsö, väster om Gotland. För sillgrisslorna är situationen idag stabil, mycket tack vare att vi har vidtagit åtgärder mot de största hoten mot arten.


Välkomna!

 

Medverkande

Kjell Larsson, professor, Linnéuniversitetet

Mikael Kilpi, docent, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors Universitet  

Olof Olsson, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet

 

Läs mer om webbinariet och se sändningen på Östersjöcentrums webbplats