Sammankallande: Charlotta Forss och Fredrik Charpentier Ljungqvist.

För att få tillgång till seminarielänkar och annan information om seminariet, mejla charlotta.forss@historia.su.se eller fredrik.cl@historia.su.se.