Akademiföreläsning med Örjan Gustafsson på Kungliga Vetenskapsakademien

Foto: Joakim Romson
Örjan Gustafsson på uftmätningsstationen Hanimaadhoo på norra Maldiverna. Foto: Joakim Romson

Det pågår en drastisk klimatuppvärmning med storskaliga effekter. Vi kan påverka utvecklingen genom att minska utsläppen rejält, men utöver det finns det fortsatt områden inom klimatforskningen där det råder stora osäkerheter, vilket i längden kan leda till obehagliga överraskningar. Dit hör tinande permafrost och kollapsande metanhydrater. Om dessa, det globala kolkretsloppets sovande jättar, bryskt skulle vakna upp – hur påverkar det klimatet och vår förmåga att nå uppsatta klimatmål?
Utöver koldioxid släpps det ut enorma mängder luftföroreningar. Denna brygd av gaser och partiklar kan leda till antingen ökande eller minskande klimatuppvärmning. Nedstängningen i Indien under covid-19 medförde exempelvis minskade utsläpp och renare luft – men vad hände med klimatet, utan luftföroreningarna?

Örjan Gustafsson är professor i biogeokemi vid Stockholms universitet och doktorerade 1997 vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA. Han leder klimatvetenskaplig forskning som omfattar såväl observationer av atmosfären över Indien och Kina som havsexpeditioner i ryska Arktis. Örjan Gustafsson har etablerat den tvärvetenskapliga kursen Climate Change Solutions: Bending the Curve. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats.
Föreläsningen kommer även att livesändas. (För att titta på streamen behövs ingen anmälan.)

Anmälan och livesändning

Läs mer om Örjan Gustafsson forskning "Mätningar avslöjar luftföroreningars påverkan på klimat och hälsa i södra Asien"