blå bakgrund med text på

Det är en grupp av klimatforskare, både ledamöter vid Vetenskapsakademin och inkallade externa experter, som står bakom den nya populärvetenskapliga rapporten "Vetenskapen säger om klimatet". Från Stockholms universitet och Bolincentret deltog Ilona Riipinen, Henning Rodhe och Thorsten Mauritsen. Rapporten har även granskats av experter från SMHI.

Rapporten vänder sig till journalister, beslutsförfattare, gymnasieelever och den intresserade allmänheten. Den bygger på den senaste stora rapporten från FNs Klimatpanel (IPCC) som utkom tidigare under sommaren, men även studier som fokuserar specifikt på svenska förhållanden. Men i motsats till FN-rapporten som är på tusentals sidor, så är Vetenskapsakademins rapport endast på 12 lättlästa sidor. Thorsten Mauritsen berättar om arbetet:

– Det var en utmaning för oss att träffa rätt i svårighetsgrad för målgruppen. Som forskare skriver vi ofta lite snårigt, utgår ifrån att läsaren vet en massa och använder ett språk som kan vara svårt att ta till sig för utomstående. Dessutom vill vi gärna redogöra för allt vi vet och hur vi kom fram till det, vilket kan göra det svårt att skapa sig en överblick. Tillsammans jobbade vi för att hitta rätt nivå, men det tog sin tid.

I rapporten kan man läsa att den globala uppvärmningen nu nått runt 1,1 grader jämfört med perioden 1850–1900, men att uppvärmningen på nordliga breddgrader inklusive Sverige går ungefär dubbelt så fort. Man kan även läsa om hur klimatförändringarna leder till starkare extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor, och andra väderförhållanden i norra Europa.

Forskarna förklarar varför den framtida globala uppvärmningen främst beror på klimatkänsligheten och hur mycket koldioxid vi släpper ut. Koldioxid ackumuleras i atmosfären och försvinner endast långsamt igen vid naturliga processer. Därför orsakar dagens utsläpp ihållande uppvärmning under flera århundraden framöver.
Du kan ladda ner rapporten på Kungl. Vetenskapsakademiens webbsida