Michael Tjernström, professor i meteorologi (Meteorologiska institutionen), och Ian Brown, glaciolog (Institutionen för naturgeografi), förklarar den höga temperaturen och vad det kan betyda.

Lyssna på programmet på vetenskapsradios webbplats