Martin Jakobsson and Johan Nilsson on TV4 morgontv

Förra året var rekordvarmt och världshaven blir allt varmare. Det leder till att isen vid polerna och glaciärerna smälter, och det innebär ett hot för hundratals miljoner människors framtid. Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik och Johan Nilsson, professor i meteorologi förklarar hur situationen ser ut. (TV4play https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13314345?utm_source=t.co)