forest fire

Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet förklarar in en intervju varför Kalifornia drabbas så hårt av bränder.

Lyssan på intervjun