Några forskare från Bolincentret är med i Debatten i ETC.

Läs debatten i ETCs webbplats.