Har du frågor om datahantering, FAIR data och öppen tillgång till forskningsdata inom Miljö-, klimat- och geovetenskaper? Då är du varmt välkommen till SNDs digitala frågestund med inriktning mot dessa ämnen.

Evenemanget arrangeras av Svensk Nationell Datatjänst. SND är nätverk med närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer som utgör en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata.

Frågestunden hålls på svenska men det går också bra att ställa frågor på engelska.
För mer information på SNDs webbplats.

Zoom länk: https://gu-se.zoom.us/j/68177417009?pwd=K0NxR05qd0padkljd0RtSDFjaW1hUT09.

Varmt välkomna!

SNDs domänspecialister och forskningsdatarådgivare inom Miljö-, klimat- och geovetenskaper