klipp från SR vetenskapsvärlden, skogsbränder

Enligt Gia Destouni, Professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet behövs mer effektiva bevattningssystemen för att undvika akut vattenbrist.

Lyssna på Gia Destouni på Vetenskapsradion nyheter webbplats.