Tidning Curie, Fredrik Chappentier

I november blev Fredrik Charpentier Ljungqvist docent i naturgeografi vid Stockholms universitet. Han är sedan tidigare även docent i historia. Det gör honom till en udda fågel i forskarvärlden. Han står stadigt med ena foten i humaniora och andra i naturvetenskapen, men ibland krockar fältens olika traditioner och arbetssätt.

(ur https://www.tidningencurie.se/nyheter/2021/02/01/forskaren-som-ar-bade-historiker-och-naturgeograf)