Linda Laikre på plats vid COP15
Linda Laikre var på plats vid COP15 där hon tillsammans med kollegor från CCG och EU-nätverket G-BiKE förde fram vikten av att genetisk variation beaktas i ramverket.

Den 7–19 december har FN:s stora konferens om biologisk mångfald, COP15, pågått i Montreal. En av de tusentals forskare, politiker, tjänstemän och företrädare för frivilligorganisationer som varit på plats i Kanada är Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet. I Montreal har hon arbetat med att föra fram vikten av att den genetiska variationen får ett tydligt övergripande mål, handlingsmål och indikatorer i det nya internationella ramverk som diskuterats vid COP15.

Stor framgång för bevarande av genetisk variation

När vi får tag i henne just efter att COP15 avslutats säger hon att hon är mycket nöjd med resultatet.
– Beslutet är en stor framgång vad gäller mitt område, bevarande av genetisk variation. För första gången har vi tydliga handlingsmål för genetisk variation där vikten av att bevara genetisk variation både inom och mellan populationer av vilda arter (ej enbart domesticerade) slås fast liksom att deras adaptiva potential ska bibehållas, det vill säga genförråden måste vara stora nog för att säkerställa evolutionär överlevnad, säger Linda Laikre.

Dessutom finns för första gången en huvudindikator som fokuserar på genetisk variation hos vilda populationer.
– Det är historiskt och hade inte hänt utan de starka insatserna från vårt forskarnätverk.

Internationellt forskarnätverk

Linda Laikre på plats vid COP15
Linda Laikre vid COP15.

Det nätverk hon avser är Coalition for Conservation Genetics (CCG), som hon var med om att starta år 2020. Målsättningen med arbetet där är att bidra med information och förslag till förbättrade texter och angreppssätt för den genetiska variationen. Tillsammans med kollegor från CCG och EU-nätverket G-BiKE (som ingår i CCG) har Linda Laikre vid COP15 fört fram vikten av att genetisk variation beaktas i ramverket.

Läs även
COP15: Genetisk mångfald avgörande för långsiktig överlevnad
Genombrott för effektivt sätt att upptäcka hotade arter (artikel i Dagens Nyheter)

 

Artikel har publicerats av SUs kommunikationsavdelning