Annika Granebeck och Eva Gylfe från Bolincentret för klimatforskning
Annika Granebeck och Eva Gylfe under Klimatfestivalen.


Några veckor efter Klimatfestivalen i maj, hur gick festivalen?

– Det har gått mycket bra. Vi är nöjda med att vi kunde digitalisera så pass mycket av originalprogrammet och att det fanns intresse från skolklasser att delta, trots att de hade mycket annat att hantera.

Vad har varit svårast? Tanken var ju att Klimatfestivalen skulle genomföras i Kungsträdgården, men så fick ni lägga om helt, och tänka digitalt fullt ut.

– Att fundera ut vilka aktiviteter som skulle göra sig bra i digital format och att hitta tekniska lösningar för att genomföra dem var den stora utmaningen. Tidigare år har vi inte arbetat med ett digitalt format och det fanns många tekniska frågor att lösa. Innan festivalen genomförde vi många tekniktester och lärde oss en hel del nytt i teknikväg – och till slut fungerade det mesta över förväntan!

Ni har sänt populärvetenskapliga föreläsningar live från både Nordiska Museet och Naturhistoriska Riksmuseet och hade en live-sänd avslutning i Aula Magna med ett späckat program. Hur var gensvaret från de digitala besökarna?

– Vi har fått mycket positiv respons, kanske framförallt från deltagare som vanligen inte kan ta del av programmet. Eftersom Klimatfestivalen vanligtvis hålls i Stockholms universitets lokaler på Campus Frescati, brukar vi främst ha besökare från Stockholmsområdet. Men nu när festivalen gjordes tillgänglig digitalt kunde skolklasser och privatpersoner från hela landet besöka oss. Vi hade till exempel en skolklass från Uddevalla på en av de bokningsbara aktiviteterna.

Hur många, ungefär, räknar ni med att nå med Klimatfestivalen?

– Under Klimatfestivalen deltog ca 2000 besökare på föreläsningarna och de bokningsbara aktiviteterna. På föreläsningarna hade vi besökare från olika delar av Sverige men också från flera andra länder som Mexiko och flertalet länder i Europa. Genom sociala medier nådde vi ytterligare ca 100 000 personer med våra inlägg. Vi spelade in föreläsningarna i samarbete med UR Samtiden och snart släpps de på UR:s plattformar – vilket gör att ännu fler kan ta del av dem.

Föreläsningarna sänds i Kunskapskanalen
UR Samtiden sänder Klimatfestivalens föreläsningar i Kunskapskanalen 21 juni mellan kl. 9.00–12.20. De kommer även finnas tillgängliga på UR Samtidens program på UR Play https://urplay.se/bladdra/forelasningar.