Gunhild ”Ninis” Rosqvist, klipp från SRs webbplats

Professor Gunhild ”Ninis” Rosqvist (Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet) pratar om hur världen kommer att se ut om vi inte ändrar vårt sätt att leva.

Lyssna på Sveriges Radios webbplats.