Två graders uppvärmning kan släppa ut ytterligare 230 miljarder ton koldioxid från marken, visar en ny studie. Det är lika mycket koldioxid som vi redan tillfört atmosfären sedan industrialiseringens början. (ur svtplay.se https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tva-graders-uppvarmning-kan-dubbla-markutslapp-av-koldioxid)