Antarctic view
Osäkerhet kring hur Antarktis påverkas av uppvärmningen gör det svårt att förutse hur stor havsnivånöjningen blir. Foto: TT

Haven spelar avgörande roll för klimatet. De har tagit upp mer än 90 procent av den extra värme som mänsklig aktivitet har orsakat och en fjärdedel av koldioxiden. Men det har ett högt pris – haven har också blivit ett reellt hot. Nu hotar höjda havsnivåer miljontals liv.

Läs artikeln på DNs webbplats