Fredrik Charpentier Ljungqvist vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, medverkar i en artikel om historisk klimatforskning i FORMAS tidning Extrakt.

Länk till artikel i Extrakt >