cow

Regina Lindborg (Institutionen för naturgeografi) intervjuades på SVT/lokala nyheter om att man börjat med ko-bete i Sätraskogens naturreservat i södra Stockholm: https://svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/igenvaxning-hot-mot-biologisk-mangfald-men-inte-i-satra