Johan Kuylenstierna i TV4 ”Amerikanerna om klimatfrågan: Måste vända råoljekurvan”
Johan Kuylenstierna i TV4 ”Amerikanerna om klimatfrågan: Måste vända råoljekurvan”.

USA målas ofta upp som en av de värsta miljöbovarna i världen och amerikanarna beskrivs som stora klimatförnekare. Men hur står det egentligen till? Johan Kuylenstierna har analyserat hur det ligger till med klimatintresset i landet. 2190 blev USA världens största producent av råolja. Kurvan måste vändas. (ur TV4play https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13301334)