Forskare Johan Kuylenstierna i TV4s studio, pratar framför en stor skärm
Johan Kuylenstierna i TV4s Klimatkollen om olja och kol-cykeln.

Johan Kuylenstierna kommenterar oljeraffinaderiet i Lysekil, koncentrationen av koldioxid i atmosfären och förklarar kolets kretslopp med snabba och långsamma flöden.

Länk till TV4 inslag