Att avslöja källorna till stora luftföroreningar, som Asiens så kallade bruna moln, är viktigt för att förstå deras inverkan på klimatet. En ny studie av forskare vid Institutionen för miljövetenskap publicerad i PNAS visar att källorna till bruna moln som hittas över Indiska oceanen skiljer sig mellan vinter och sommar. Detta fynd kan ha konsekvenser för monsunuppbyggnaden såväl som ekosystem och jordbruk.

Maldivernas klimatobservatorium i Hanimaadhoo
Maldivernas klimatobservatorium i Hanimaadhoo. Foto: August Andersson

Asiens bruna moln, som består av sot och utsläpp, frigörs via ofullständig förbränning av biomassa eller fossila bränslen.

– De indiska monsunregnen är oerhört viktiga för sydasiatiska samhällen. Förbättrad kunskap om källorna till aerosoler som påverkar molnbildningen över Indiska oceanen är viktigt för att förstå den föränderliga monsundynamiken, säger Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och medförfattare till studien.

Filterprovtagare som används i forskningen.
Filterprovtagare som används i forskningen.

Forskarna utförde kol-14 och kol-13-isotopfingeravtryck under fem år vid ett avlägset observatorium i Indiska oceanen. Baserat på kol-isotopsignaturerna för svart kol, så kallat ”Black carbon” (BC), kunde forskarna peka ut deras källor. De fann att brinnande eldar på afrikanska savannen stod för hälften av alla BC-partiklar över Indiska oceanen. Dessutom stod fossila källor för mer än hälften av alla BC-partiklar över Indiska oceanen under sommarmonsunerna.

– Isotopfingeravtrycken avslöjade en mer varierad och annorlunda källfördelning, vilket hjälper till att styra arbetet med att minska utsläppen av luftburna sotpartiklar, säger Örjan Gustafsson.

Läs artikeln i PNAS.

Mer om Örjan Gustafssons forskning.

Denna artikel publicerades ursprungligen på SU:s webbsida.