scientis pointing at a little tree plant

Björn Gunnarson (Institutionen för naturgeografi) berättar om klimatförändringarnas effekter på träden i de jämtländska fjällen i SVTs webb:
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatforandringarna-far-traden-att-vandra-upp-i-fjallen