Daniel Schlesinger vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, berättar hur mikros
Daniel Schlesinger vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, berättar hur mikroskopiska partiklar kan påverka jordens klimat. Foto: Bolincentret


Kl. 9.00 Klimatförändring – allvarligt men inte hopplöst
En snabbkurs om klimatet. Alasdair Skelton, professor vid institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, berättar hur klimatet fungerar, om orsakerna till den globala uppvärmningen och om möjliga lösningar. Arrangörer: Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens hus.

Kl. 9.35 Lila te: Om växtförädling, tropiska plantager och mobila växter i en varmare värld
Klimatförändringarnas effekter har gjort de monokulturella teplantagerna sårbara. I dag testar man nya, mer resilienta, varianter som det kenyanska lila teet. Bengt G Karlsson från socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, berättar. Arrangörer: Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens hus. Repris från 21/6.

Kl. 10.00 Flax – flyttfåglar och klimat
Vart tar fåglarna vägen på hösten och varför? Och vad betyder det för flyttfåglarna nu när klimatet blir allt varmare? Johan Lind från Centrum för evolutionär kulturforskning samt Naturens Hus berättar om kunskapsläget. Arrangörer: Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens hus.

Kl. 10.30 Vattenkonsumtion och klimatsystemet
Vattnets cirkulation i haven, i atmosfären och på jordytan är en väsentlig del av klimatsystemet. Men kan människan påverka klimatet bara genom sin vattenkonsumtion? Fernando Jaramillo från institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, berättar. Arrangörer: Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens hus.

Kl. 10.50 Tja, Golfströmmen, läget?
Golfströmmen spelar en fundamental roll för vårt klimat. Men kommer den att sakta ned i takt med den globala uppvärmningen? Här berättar León Chafik från meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, hur man mäter strömmens styrka och hur viktigt det är att kontinuerligt registrera dess puls. Arrangörer: Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens hus.

Kl. 11.25 Flytande glaciärer
Nina Kirchner, föreståndare för Bolincentret för klimatforskning, berättar om flytande glaciärer, var de finns och hur de reagerar på att haven blir allt varmare på grund av den globala uppvärmningen. Arrangörer: Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens hus.

Kl. 11.50 Aerosolpartiklar, molndroppar och klimatet
Molnen i jordens atmosfär spelar en avgörande roll för klimatet. Men vad är egentligen moln? Och var kommer mikroskopiska aerosolpartiklar in i bilden? Daniel Schlesinger från institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, berättar hur mikroskopiska partiklar kan påverka jordens klimat. Arrangörer: Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens hus.

Avsnitten kommer även finnas tillgängliga på UR Samtidens program på UR Play https://urplay.se/bladdra/forelasningar.