Michael Tjernström i Dagens Nyheter om den höga temperatureren i Arktis och Antarktis den senaste tiden

Läs här på DNs webbplats