klipp från SVT nyheter med en karta och en bild på 2 personer som går på snön
Fler vinterstormar, kallare klimat och torrare somrar om golfströmmen stannar av. Foto: SVT

Den norra delen av Golfströmmen håller på att försvagas och den globala uppvärmningen är orsaken.

I ett kommande nummer av tidningen Nature Geoscience bekräftar ytterligare en grupp forskare att det hittills rör sig om 10–20 procents avmattning.

Läs och se nyhetsklippen på SVTs webbplats.