Digitalt event: 50x30 lanseras på onsdagen den 21 april, 17.00 till 19.30. Mer information och registrera dig här: www.50x30.net/launch-event.

Bolincentret är en av de grundande vetenskapliga organisationen bakom koalitionen 50x30, fifty-by-thirty, som arbetar för att få regeringar att arbeta mot utsläppsminskningar om 50% vid år 2030 (www.50x30.net). Den globala klimatpanelen IPCCs 1,5°-rapport gjorde det tydligt att utsläppen av CO2 behöver minska 40–60% (median 50%) till 2030 för att nå målet om 1,5° (www.ipcc.ch/sr15). Snabba utsläppsminskningar är nödvändiga för att undvika ”overshoot” där den globala uppvärmningen först stiger över målet för att senare dras ned igen.

Thawing permafrost in polygonal tundra
Thawing permafrost in polygonal tundra. Photo: Gustaf Hugelius

50x30 betonar särskilt vikten av att hålla 1,5° och undvika overshoot för att skydda kryosfären, jordens frusna områden. Glaciärer, havsis, de polära haven, snö, inlandsisar och permafrost är alla känsliga delar av jordens klimatsystem. Snabb uppvärmning kan leda till långsiktiga och irreversibla ändringar i kryosfären. Detta kan i sin tur orsaka långsiktiga havsnivåhöjningar från smältande, brist på dricksvatten när glaciärer och snö försvinner och stora utsläpp av växthusgaser från tinande permafrost (www.50x30.net/cryosphere-impacts-of-overshoot).

50x30 lanseras med ett digitalt event onsdagen den 21 april, 17.00 till 19.30. Mer information och registrera dig här: www.50x30.net/launch-event.