klipp från SR P1 webbplats

Utsläppen av metan var rekordstora 2020, enligt preliminära siffror från klimatforskningscentret NOAA.
Metan är en mycket stark växthusgas som kan bildas både vid mänsklig aktivitet och frigöras från naturliga system som våtmarker och tinande permafrost.

"Ökningen kan komma från de naturliga systemen, som triggas av klimatförändringar", säger Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet.

Hör intervju på sverigesradio webbplats.