Dagens nyheter logo

”Rekordvärme i Sibirien kan leda till att mark kollapsar” Gustaf Hugelius, lektor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet intervjuas i DN. https://www.dn.se/nyheter/varlden/rekordvarme-i-sibirien-kan-leda-till-att-mark-kollapsar