Det mänskliga fotavtrycket på sötvattensystemen är större än beslutsfattare hittills verkar ha förstått. Lösningar finns, men strategier och åtgärder måste utvecklas och igångsättas snabbt, innan vi förlorar mer oersättliga resurser och tjänster för både samhälle och miljö, skriver Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser vid Stockholm universitet.

Läs mera på Aftonbladets webbplats.