Klipp från SVT webbplats, fotspår i sten

Fredrik Charpentier i SVT:
– De nya dateringarna visar helt säkert att människor har funnits i Nordamerika före istidsmaximumet, och då har de också kommit ganska långt söderut, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist som är historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet.

Se videoklippet på SVTs webbplats.