– Den stora bristen på meteorologer är inom prognosmeteorologi, vilket behövs hos försvaret och SMHI. Hela försvarets verksamhet är väderberoende. Flygvapnet och marinen måste till exempel veta vad det är för väder när de ska ut och flyga och ut till havs. På alla flygfottiljer i landet sitter meteorologer med för att stötta verksamheten, säger Ingrid Eronn.

Läs hela artikel på Studietids webb