Klipp från Dagens Samhälle webbplats, bild på vatten ringar

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har lanserat sin agenda i tio punkter för hållbar vattenförsörjning. IVAs agenda är resultatet av projektet ”Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat” där ett femtiotal experter från akademi (bland dem Gia Destouni, institutionen för naturgeografi), näringsliv och andra verksamheter deltagit.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälles webbplats.