Docent Fredrik Charpentier Ljungqvist medverkade, som intervjuad expert, i senaste numret av Smithsonian Magazine i artikeln "This Summer’s Drought Is Europe’s Worst in 500 Years. What Happened Last Time?"

Läs artikeln på Smithsonian Magazines webbplats.