malin stenberg håller ett isprov
Malin Stenberg de Serves, tidigare forskare men numera informatör, visar islabbet på Stockholms universitet. Hon var med och samlade isprover på Antarktis som doktorand på 1990-talet och är väl bekant med isen och hur man handskas med den. Bild: Johan Marklund

Hur kommer klimatet på jorden att förändras av den ökande mängden växthusgaser i atmosfären? Historien kan ge svar. F&F har besökt labben där forskare undersöker jordens egna arkiv.

Ett flertal Bolincenter-forskare intervjuas i Forskning & Framsteg.

Läs intevjun på Forskning & Framstegs webbplats.