Sampling soils next to thermokarst lakes forming as permafrost thaws in a Russian peatland area.

Större utsläpp från permafrost än beräknat, avverkning hotar tropiska skogars roll som kolsänkor och satsningar efter coronapandemin avgörande för klimatet. Det tillhör de viktigast klimatvetenskapliga insikterna under 2020, konstaterar ny rapport. (ur https://www.dn.se/sverige/utslapp-fran-permafrost-storre-an-klimatmodeller-visar)