Torkan håller sitt grepp om flera av Europas länder, i förra veckan varnade EU-kommissionen för den värsta torkan på 500 år i stora delar av unionen.

Vattennivåerna i flera europeiska floder har sjunkit till nivåer som skapar problem för både sjötransporter och energiproduktion. Även djurlivet påverkas.

I kommunen Soudron i nordöstra Frankrike har sportfiskare ryckt ut för att rädda fiskar från att kvävas i uttorkade vattendrag.

Lyssna på P1morgons webbplats

Docent Fredrik Charpentier Ljungqvist och professor Georgia Destouni medverkar i programmet.