Fredrik Charpentier Ljungqvist (Historiska institutionen, Stockholms universitet) skriver om hur klimatförändringar och sprindningen av vissa sjukdomar har länge intresserat forskarna och om en ny studie har nyanserat flera ingrodda föreställningar.

Läs hela artikeln på SvDs webbplats.