klipp från SVT webbplats, en person i skogen

Skogsbiologer varnar för att naturskogarna i Sverige håller på att ta slut. Samtidigt planerar svenska skogsbolag för att fortsätta avverka och plantera ännu mer snabbväxande skog. Blir det någon naturskog kvar?

Salim Belyazid, Universitetslektor på institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet, medverkar i Vetenskapens Värld 12.12 in i programmet.