Torka i Tchad 2012. Foto: Ben Curtis/AP

Det är nästan säkert att ett av de kommande fem åren blir det varmaste som någonsin uppmätts.

Och sannolikheten att världen någon gång under de närmaste fem åren tillfälligt spräcker Parisavtalets 1,5-gradersmål – är hela 40 procent.

Det säger FN-organet WMO i en ny prognos.

Intervju med Torben Koenigk,  klimatforskare på SMHI.

Läs hela intervju på DNs webbplats.