Musselodling

Musselodlingars potential och begränsningar i Östersjön

Musselodlingars möjlighet att fungera som en effektiv åtgärd mot övergödning i Östersjön är ännu inte helt kartlagd. I detta  forskningsprojekt ska man utvärdera den ekologiska och ekonomiska potentialen och även begränsningarna kring musselodlingars effekter på övergödningsproblem. 
 

Rapport om musselodling

Report 2/2018: Limitations of using blue mussel farms as a nutrient reduction measure

Blue mussel farming has been suggested as a cost effective nutrient mitigation tool in the Baltic Sea, to complement land-based measures. However, the environmental conditions of the Baltic proper, particularly the low salinity, affect the nutrient uptake efficiency of the blue mussels.

Dykare som simmar ovanför en musselodling

Baltic Breakfast om musselodlingar

Att använda musselodlingar som åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön är något som har diskuterats den senaste tiden. I samband med Baltic Eyes senaste policy brief ordnades en frukost för att reda ut vilka olika sidor och argument som finns i diskussionen.

Dykare som simmar ovanför en musselodling

Policy Brief: Musselodling i Östersjön - en ineffektiv åtgärd mot övergödning

Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.

Fakta om projektet

Det pågår en stor satsning för att testa musselodlingar förmåga att ta upp näring ur Östersjön och minska övergödningen. Flera polotprojekt har testat musselodling i Östersjön men hittills har inga komersiella eller storskaliga projekt startats. Detta kan indikera att det finns betydande begränsningar för musselodlingar i Östersjön, men det är något som ännu inte har kartlagts systematiskt. Det finns därför ett behov av att utvärdera den ekologiska och ekonomiska potentialen och även begränsningarna för dessa odlingar i Östersjön. 

Kontakt vid Östersjöcentrum