Svenska glaciärer

Ruotesjekna

Alternativa namn: Oarjep Ruohtesjiegna

Ruotesjekna är en flack dalglaciär som täcker 4,6 km2. Glaciären är dokumenterad fotografiskt av Axel Hamberg år 1901 och den inkluderades i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram 1965. Glaciären har uppvisat en jämn reträtthastighet sedan dess på ca 10 meter per år.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.410197
LONG 17.448816
LAT OLD 67 25 00
LONG OLD 17 28 20
ABLATION N
AREA 4578193.61
AREA OLD 5,41
VOLUME -
COLD RATIO 40
DEPTH -
LENGTH 4,6
ELEVATION M A S L MAX 1600
ELEVATION M A S L MIN 1000