Svenska glaciärer

Passglaciären

Passglaciären ligger i en svagt utbildad nisch mellan fjällen Kebnepakte och Drakryggen. För hundra år sedan nådde glaciären ner i Kuopervagge, men den nedre delen av tungan smälte bort under 1900-talets första hälft. Vid 1990-talets mitt var glaciären maximalt 90 meter tjock. Glaciären ger ett mycket beskedligt intryck, men pga dess ansenliga mäktighet så kan den vara mycket sprickig i sin övre del upp mot Firnpasset.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kaitumälven
LAT 67.923358
LONG 18.519216
LAT OLD 67 55 30
LONG OLD 18 31 30
ABLATION N
AREA 444455.8
AREA OLD 0,59
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,8
ELEVATION M A S L MAX 1680
ELEVATION M A S L MIN 1350