Svenska glaciärer

Rabots glaciär

Rabots glaciär är den största glaciären i det centrala Kebnekaismassivet med sina 3,8 km2. Den fotografiska dokumentationen sträcker sig tillbaka till Charles Rabots bild från 1883 som togs i samband med dennes förstabestigning av Kebnekaise. En mycket detaljerad dokumentation finns från 1910, när Fredrik Enquist dokumenterade fronten från olika vinklar. Glaciären har haft en jämn och hög reträtthastighet under de senate 70 åren och den blir i genomsnitt 15 meter kortare för varje år. Under 1950-talet smälte en äldre frontmorän fram vid fronten vilket ger information om glaciärens temperaturfördelning. Kebnekaises västra sida är torrare än den östra och glaciärerna får därmed en lägre genomsnittstemperatur, vilket ökar chanserna till bevarande av forna moränformer. Glaciärens botten karterades 1979 och det finns detaljerade kartor av isytan från 1959, 1980 och 1990. Massbalansmätningar har skett åren 1946/47 och 1949/50 och kontinuerligt sedan 1981. Glaciären ingår i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram. Våren 2012 kolliderade ett norskt Herculesplan med Kebnekaises västvägg och flygplansrester och bränsle spreds över glaciären.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kaitumälven
LAT 67.908775
LONG 18.482890
LAT OLD 67 54 40
LONG OLD 18 29 20
ABLATION W
AREA 3508536.75
AREA OLD 4,22
VOLUME 0,34
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 4,1
ELEVATION M A S L MAX 1960
ELEVATION M A S L MIN 1080