Svenska glaciärer

Toppglaciären på Kebnekaise

Kebnekaises Sydtopp utgörs av en liten glaciär. Underlaget ligger vid 2060 möh. Sydtoppens höjd har varierat med tiden. Den första höjdbestämningen gjordes år 1888 och därefter åter 1901 då den nådde 2123 möh. Förnyade mätningar utfördes vid åren kring 1950 och då var toppen 2117 möh. Från 1960-talets mitt har den mätts årligen med några få års undantag. Fram till 1990-talets slut varierade toppens höjd mellan 2120 och 2110. Toppen når sin högsta höjd vid slutet av vintern och sin lägsta höjd just i sommarens slutskede. Den årliga amplituden är ca 3 meter. Höjden följer hur snörika vintrarna är och hur varma somrarna är med en viss tidsförskjutning. Under 2000-talet har toppens höjd succesivt sjunkit och sedan 2003 har den legat mellan 2100 och 2106 med en nedåtgående trend. Toppen mäts av hävd i mitten av augusti. Den intilliggande Nordtoppen når med sitt toppröse 2097 möh.

Litteratur

Svenonius, F., 1910: Studien über den Kårso- und die Kebnegletscher nebst Notizen über andere Gletscher im Jukkasjärvigebirge. I: Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908, Sveriges geologiska undersökning, Ca. 5 (I), 54 p.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.89
LONG 18.5
LAT OLD 67 54 00
LONG OLD 18 31 10
ABLATION SE
AREA 10000
AREA OLD 0,04
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,3
ELEVATION M A S L MAX 2120
ELEVATION M A S L MIN 2040