Svenska glaciärer

Storglaciären

Storglaciären är den mest undersökta glaciären i välden och dess massbalansserie som sträcker sig obruten sedan 1945 är längst i världen. Glaciären är fotografiskt dokumenterad sedan 1886 och dess frontläge mättes in för första gången 1897. Glaciären täcker en yta av 3,1 km2 och den har ett maxdjup på ca 250 meter och ett medeldjup på ca 95 meter. Detaljerade kartor finns från åren 1949–51, 1959, 1969, 1980 och 1990. Digitala terrängmodeller finns från 1999 och 2008. Forskningsarbetena på Storglaciären sker från den intilliggande Tarfalastationen som är Stockholms universitets fältstation. Sedan 1945 har glaciären blivit i genomsnitt 17 meter tunnare och den totala massförlusten sedan 1910 är ca 150 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar ca 30 % av dess forna massa.

Litteratur

Wallén, C. C., 1959: The Kårsa Glacier and its relation to the climate of the Torne Träsk region. Geografiska Annaler, 41, 236–244.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.903841
LONG 18.562062
LAT OLD 67 54 20
LONG OLD 18 34 30
ABLATION E
AREA 3009815.89
AREA OLD 3,06
VOLUME 0,31
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 3,7
ELEVATION M A S L MAX 1828
ELEVATION M A S L MIN 1125