Svenska glaciärer

Kebnepakteglaciären

Kebnepakteglaciären är nog den mest avbildade glaciären i Sverige. Dess front mynnar i Tarfalasjön. Frontläget är sporadiskt dokumenterat sedan 1910. Glaciären är mycket brant och den är svårforcerad. Ytan är knappt 0,8 km2 och dess maxdjup är 180 meter. Detaljerade kartor finns från 1959, 1969, 1980 och 1990.

Litteratur

Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.934638
LONG 18.558427
LAT OLD 67 55 30
LONG OLD 18 33 50
ABLATION E
AREA 800870.69
AREA OLD 0,82
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,8
ELEVATION M A S L MAX 1760
ELEVATION M A S L MIN 1170